Tra cứu IP WHOIS

IP Của bạn:

100.26.176.111

IP WHOIS Lookup Results

                    

Tìm kiếm thông tin IP WHOIS bằng công cụ tra cứu IP WHOIS cho bất kỳ địa chỉ IP nào được phân bổ. Công cụ này hoạt động như một loại tra cứu IP miền để cung cấp cho bạn thông tin liên hệ của chủ sở hữu địa chỉ IP. Kết quả cũng hiển thị cơ quan đăng ký Internet khu vực (RIR) đã chỉ định IP, chủ sở hữu được chỉ định, vị trí và chi tiết báo cáo lạm dụng. Với công cụ này, bạn cũng có thể xem số lượng địa chỉ IP nằm trong khối được gán cho chủ sở hữu IP mà bạn tìm kiếm.

Để chạy tra cứu Internet WHOIS cho địa chỉ IP, hãy nhập địa chỉ IP vào khung tìm kiếm ở trên. Nhấp vào "Tra cứu" và công cụ sẽ chạy tìm kiếm WHOIS cho IP. Bạn sẽ nhận được dữ liệu ARIN WHOIS cũng như thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn và chủ sở hữu địa chỉ.

Công cụ tra cứu IP WHOIS là cách bạn tìm ra địa chỉ IP thuộc về ai. Với kết quả IP WHOIS, bạn sẽ có thể tìm ra chính xác người cần liên hệ nếu cần liên hệ với chủ sở hữu của một địa chỉ IP nhất định. Bạn cũng sẽ thấy thông tin liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đã được gán cho địa chỉ IP. Bạn có thể tìm thấy thông tin tương tự cho IP của chính mình trên trang chủ IP của tôi là gì .

Nếu bạn là nạn nhân của hành vi lạm dụng IP hoặc spam IP, hãy sử dụng kết quả IP WHOIS để liên hệ với ISP và gửi khiếu nại. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ không lạm dụng. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với ISP trước vì chủ sở hữu địa chỉ IP có thể không thực sự đứng sau hành vi lạm dụng này.

WHOIS không đại diện cho bất cứ điều gì; đúng hơn, nó được hiểu là “ai là”. Cụm từ này được viết hoa vì đây là giao thức truy vấn và phản hồi được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu chứa người dùng đã đăng ký địa chỉ IP khi tra cứu địa chỉ IP WHOIS. Giao thức WHOIS cũng được sử dụng để truy vấn các loại cơ sở dữ liệu khác có chứa thông tin tương tự về tên miền.

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu địa chỉ IP của WHOIS có tác dụng tìm ra địa chỉ IP được đăng ký với ai và cung cấp dữ liệu khác khi bạn đã có địa chỉ IP. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trước tiên bạn có thể cần tìm địa chỉ IP từ một miền để tìm kiếm địa chỉ đó trong công cụ tra cứu WHOIS.

Để tìm địa chỉ IP từ một miền, hãy tra cứu miền trong hệ thống tên miền bằng công cụ tra cứu DNS . Để tìm miền từ một địa chỉ IP, hãy sử dụng tra cứu địa chỉ IP ngược hoặc tra cứu DNS ngược .

Cơ quan đăng ký Internet khu vực, hay RIR, là các tổ chức quản lý việc phân bổ và đăng ký tài nguyên số Internet, chẳng hạn như địa chỉ IP. Chúng được chia ra khắp thế giới, mỗi cơ quan đăng ký cung cấp phạm vi phủ sóng cho một khu vực khác nhau.

RIR là cần thiết vì tính chất mở rộng của Internet. Mặc dù có nhiều IP có sẵn để sử dụng nhưng không phải là số lượng không giới hạn. Do đó, Cơ quan đăng ký Internet khu vực thiết lập các hướng dẫn để xử lý việc phân bổ sau khi IANA tạo ra IP.

Mỗi RIR tuân theo cùng một chính sách cơ bản và từ đó, mỗi cơ quan đăng ký có thể quản lý theo cách cần thiết cho khu vực của mình. Họ giám sát nhóm IP và bảo vệ các chính sách của Internet cho tất cả người dùng.

Tất cả năm RIR được thống nhất bằng cách tham gia vào Tổ chức Tài nguyên Số (NRO) tập thể. Tuy nhiên, chúng cũng hoạt động riêng biệt như sau: