Sử dụng kết quả IP WHOIS

Công cụ tra cứu IP WHOIS là cách bạn tìm ra địa chỉ IP thuộc về ai. Với kết quả IP WHOIS, bạn sẽ có thể tìm ra chính xác người cần liên hệ nếu cần liên hệ với chủ sở hữu của một địa chỉ IP nhất định. Bạn cũng sẽ thấy thông tin liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đã được gán cho địa chỉ IP. Bạn có thể tìm thấy thông tin tương tự cho IP của chính mình trên trang chủ IP của tôi là gì .

Nếu bạn là nạn nhân của hành vi lạm dụng IP hoặc spam IP, hãy sử dụng kết quả IP WHOIS để liên hệ với ISP và gửi khiếu nại. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ không lạm dụng. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với ISP trước vì chủ sở hữu địa chỉ IP có thể không thực sự đứng sau hành vi lạm dụng này.

Bài tin tương tự