Tên miền là gì?

Tên miền là tên gọi rút gọn dùng để thay thế cho địa chỉ IP, có tác dụng dễ nhớ, dễ đọc và dễ nhận diện.

Ví dụ địa chỉ IP 125.212.221.123 , chỉ là các dãy số khó nhớ, có thể thay thế thành tên miền checkip.io.vn

tên miền

Các loại tên miền:

– Tên miền quốc tế: .com , .net , .org, .xyz..

– Tên miền Việt Nam: .com.vn và .vn và edu.vn

Tác dụng của tên miền:

– Tên miền giống như địa chỉ văn phòng của một doanh nghiệp hay thương hiệu trên internet. Ví dụ Facebook.com hay PlusWeb.vn, Halink.vn.

– Tên miền càng ngắn gọn, càng dễ nhớ thì càng có giá trị cao với SEO

– Tên miền là duy nhất đối với một đuôi mở rộng, Ví dụ chỉ có duy nhất 1 tên miền facebook.com , tuy nhiên Facebook.vn là tên miền khác.

– Tên miền có thể trỏ về hosting để vận hành website, có thể trỏ về email server để chạy email theo tên miền

Bài tin tương tự