Hosting là gì?

Hosting là dịch vụ lưu trữ website bao gồm mã nguồn, hình ảnh, video..

hosting

Các loại hosting:

– Hosting Linux: Chạy mã nguồn PHP và các loại open source như Joomla, WordPress, Drupal, Opencart

– Hosting Windows: Chạy mã nguồn ASP.net

 

Bài tin tương tự